Herinneringsverhaal

Spreken op de uitvaart

Als uitvaartspreekster kan ik u helpen om op een goede, en warme manier afscheid te nemen.

Veel mensen vinden het fijn alles geregeld te hebben voor hun uitvaart, als ze nog volop in het leven staan of in de laatste fase zijn. Ik kan u ook daar bij helpen.

Herinneringen

Herinneringen kunnen enkel ontstaan uit iets dat voorbij is. Het zijn de cadeautjes die ons steunen in tijden van gemis en verdriet. Het zijn de troostendebeelden, woorden en gedachten die als een erfenis zijn nagelaten. Wanneer we afscheid nemen van iemand, weten we dat het een afsluiting betekent van een periode. We realiseren ons dat iets ten einde loopt. Dat kan een gevoel
van weemoed teweeg brengen of een gevoel van intens verdriet.

Werkwijze

Mijn stem